Vua Tên Miền: Chuyên gia Tư vấn và Mua bán tên miền đẹp, đảm bảo uy tín và giá trị! Hãy liên hệ: Mr. Nguyễn Đình Chiến (.com), Mobi-Zalo: 0912 191 357 để được tư vấn, hổ trợ miễn phí! Trân trọng cảm ơn quý khách đã ủng hộ VuaTenMien.Com trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
5.8.10

1) A Record (Address Record): có nhiệm vụ xác định một hostname ứng với một địa chỉ IP
- Record type: chọn A
- Enter domain name: điền tên ứng với địa chỉ IP của máy chủ hosting (lời khuyên: nên để trống mục này)
- Enter IP Address: điền địa chỉ IP của máy chủ đặt trang web (liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hosting để biết thông tin này)


Ví dụ: Tôi có tên miền abc.com và thuê nơi lưu trữ web tại VinaCIS với địa chỉ IP của máy chủ là 118.118.118.118. Tôi sẽ tạo A Record như sau:

Record type: A
Enter domain name:
Enter IP Address: 118.118.118.118

Khi đó, bạn thực hiện lệnh: ping abc.com thì hệ thống sẽ phân giải thành 118.118.118.118

2) CNAME Record (Canonical Name Record): Là record có chức năng gán nhiều hostname cho một địa chỉ IP
- Record type: chọn CNAME
- Enter domain name: điền tên hostname mà được CNAME ánh xạ tới
- Enter a canonical name: điền CNAME mà sẽ ánh xạ tới giá trị được điền trong phần domain name (lời khuyên: nên tạo các giá trị ứng với các dịch vụ chẳng hạn như www, ftp, mail …)

Ví dụ: Tôi muốn khi người dùng gõ www.abc.com thì sẽ trỏ đến máy chủ hosting của VinaCIS là 118.118.118.118. Tôi sẽ tạo CNAME ercord như sau

Record type: CNAME
Enter domain name: để trống (trong trường hợp này được hiểu là hostname có tên abc.com)
Enter a canonical name: điền www

Khi đó, bạn thực hiện lệnh: ping www.abc.com thì hệ thống cũng sẽ phân giải thành 118.118.118.118

3) MX Record (Mail Exchange Record): Là record xác định 1 mail server (hay nhiều mail server) cho 1 domain hay 1 zone được xác định.
- Record type: chọn MX
- Enter mail domain: điền domain của thư điện tử
- Enter mail exchanger: điền hostname dạng FQDN của máy chủ quản lý thư (địa chỉ hostname của máy chủ thư nên được tạo ở dạng A Record)
- Specify priority of mail exchange server: xác định độ ưu tiên dành cho máy chủ thư này (chỉ có hiệu lực trong trường hợp công ty bạn có nhiều máy chủ thư)

Ví dụ: Tôi muốn thư gửi đến địa chỉ vinacis@abc.com sẽ được chuyển cho máy chủ thư có tên là mail.abc.com. Tôi sẽ tạo MX record như sau

Record type: MX
Enter mail domain:
Enter mail exchanger: mail.abc.com
Specify priority of mail exchange server: 10

NguyenDinhChien.com
tcaviet@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT: